Warmińskie spinki dla niej, Mazurskie spinki dla niego

4 września 2018 | 22:04

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur

zajęło III miejsce w konkursie na Pamiątkę Warmii i Mazur.

 

Warmińskie spinki do koszul dla niej i Mazurskie spinki do koszul dla niego są wspólną pracą artysty rzemieślnika Jacka Filipowicza oraz design managerki Gosi Płoskiej.

W pracy zainspirowano się wzorami regionalnymi pochodzącymi z tkaniny mazurskiej oraz czepców, które kobiety z regionu nosiły niegdyś w kuchni. Warmińskie i Mazurskie wzory wytłoczono w srebrze i umieszczono we fragmentach drewna, naturalnego dziedzictwa charakterystycznego dla Warmii i Mazur.

 

Projekt i realizacja: AHOJ Kampanie
Skip to content